W listopadzie, tradycyjnie, wolontariusze z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych i członkowie Szkolnego Koła PCK biorą udział w akcji Pomocna Dłoń.

Akcja ma na celu zbiórkę funduszy, które zostaną przeznaczone na pomoc rodzinom z całego powiatu żywieckiego, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz losowej. Zebrane w ubiegły piątek przez naszych wolontariuszy pieniądze będą przeznaczone przez Zarząd Rejonowy PCK do przygotowania paczek, które trafią do potrzebujących przed świętami Bożego Narodzenia. Do akcji włączyły się uczennice klasy 4cT oraz 2k. Udało się zebrać 756,87 złotych.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszkom.