„Przeszłości się radzić, teraźniejszości słuchać i o przyszłości decydować”

 

Jesteśmy szkołą, w której uczymy tolerancji i poszanowania człowieka, kierując się wartościami uniwersalnymi takimi jak mądrość, uczciwość i odpowiedzialność.

Posiadamy wykształconą kadrę potrafiącą rozwiązywać trudne zadania jakie nakłada na szkołę nowa rzeczywistość i przygotować młodzież do egzaminów wg najnowszych standardów. Współpracujemy z rodzicami, zakładami pracy i na bieżąco sporządzamy narzędzia diagnostyczne badające potrzeby i oczekiwania uczniów, nauczycieli, rodziców i osób współpracujących z naszą szkołą.

Posiadamy bazę, pozwalającą efektywnie kształcić i doskonalić umiejętności zawodowe, ogólnoprzedmiotowe i językowe uczniów, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, wymogami rynku i najnowszymi standardami egzaminacyjnymi.

Stwarzamy dla każdego ucznia warunki do wszechstronnego rozwoju wg jego indywidualnych możliwości, zwracając uwagę na tych, którzy mają trudności w nauce i pomagając osobom uzdolnionym.

Kreujemy postawy twórcze, aktywne, ucząc poszanowania dla każdego pomysłu oraz obiektywnego spojrzenia na własne umiejętności i dokonania.

Uczymy poszanowania tradycji, obyczajów, kultury regionalnej, aby należycie promowali swoją „małą ojczyznę w zjednoczonej Europie”.

Budujemy wspólną i bezpieczną szkołę, która daje możliwość wszechstronnego rozwoju, przygotowując uczniów do samodzielnej pracy i dalszego kształcenia.