Statut Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. AK w Żywcu      POBIERZ TUTAJ

Statut Technikum nr 2       POBIERZ TUTAJ

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 2     POBIERZ TUTAJ

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego     POBIERZ TUTAJ

 Program profilaktyczno-wychowawczy   POBIERZ TUTAJ

 

AKCJA SOCJALNA - DLA PRACOWNIKÓW I EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Terminy składania wniosków w roku 2021 POBIERZ TUTAJ

Wiosek o zapomogę POBIERZ TUTAJ

Wiosek o pożyczkę POBIERZ TUTAJ

Wiosek o dofinansowanie wypoczynku POBIERZ TUTAJ

Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej POBIERZ TUTAJ

Regulamin ZFŚS POBIERZ TUTAJ