PRZEDMIOTY ZAWODOWE

ZAWÓD PRZEDMIOTY
Technik budownictwa  
Technik geodeta

RYSUNEK GEODEZYJNY

GEODEZJA OGÓLNA

GEODEZJA INŻYNIERYJNA

ĆWICZENIA OBLICZENIOWE

ĆWICZENIA TERENOWE

KATASTER W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

PRAWO GEODEZYJNE

GEOMATYKA

DOKUMENTACJA KATASTRALNA

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GEODEZYJNEJ (GIM)

INFORMATYKA Z GEOMATYKĄ (GIM)

Technik architektury krajobrazu  
Technik inżynierii sanitarnej  
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  
Technik przemysłu mody  
Technik usług fryzjerskich  
Technik fotografii i multimediów  
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej