Termin                                         

Wydarzenie

1.09.2021     (śr) Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
16.09.2021  (czw) Spotkania organizacyjne z rodzicami 
14.10.2021  (czw) Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych
15.10.2021    (pt) Dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia
1.11.2021    (pon) Wszystkich Świętych – dzień wolny od nauki
11.11.2021  (czw) Święto Niepodległości – dzień wolny od nauki
12.11.2021   (pt) Dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia
10 lub 11.2021 Spotkanie śródroczne z rodzicami uczniów wszystkich klas  (termin zostanie podany)
do 10.12.2021    (pt)

Wystawienie ocen z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas czwartych technikum  

do 22.12.2021    (śr) Wystawienie przewidywanych ocen na I półrocze  
23.12.2021 – 2.01.2022 Ferie świąteczne
6.01.2022     (czw) Święto Trzech Króli  – dzień wolny od nauki
10 i 11.01.2022   (pn) Egzaminy zawodowe klas czwartych w sesji zimowej  (dodatkowe wyznaczone przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum)
14.01.2022   (pt) Zakończenie pierwszego półrocza - wystawienie ocen na I półrocze
17.01.2022 Rada Pedagogiczna klastfikacyjna - zatwierdzenie ocen na I półrocze

po 17.01.2022

Spotkanie śródroczne z rodzicami (termin zostanie podany)
11.02.2022   (pt) Święto Szkoły
03.2022

Spotkania dla rodziców uczniów klas maturalnych  (termin zostanie podany)

14.02.2022-27.02.2022 Ferie zimowe
1.04.2022 Wystawienie przewidywanych ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych  
04.2022 Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych (termin zostanie podany)
15.04.– 19.04.2022 Ferie wielkanocne
22.04.2022    (pt) Wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych
25.04.2022 Rada Pedagogiczna klastfikacyjna - zatwierdzenie końcowych dla uczniów klas maturalnych
04.2022 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i branżowej szkoły I stopnia (termin zostanie podany)
29.04.2022    (pt) Pożegnanie uczniów klas maturalnych, rozdanie świadectw ukończenia szkoły
2.05.2022       (pn) Dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia
3.05.2022      (wt) Święto Konstytucji 3 maja - dzień wolny od nauki
4.05.2022      (śr)

Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)

5.05.2022     (czw)

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)

6.05.2022     (pt)

Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum )

do 27.05.2022 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych 
05 lub 06.2022 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i branżowej szkoły I stopnia (termin zostanie podany)
15.06.2022     (śr) Wystawienie  ocen końcowych
16.06.2022   (czw) Boże Ciało - dzień wolny od nauki
17.06.2022   (pt) Dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia.
20.06.2022     (pn) Klasyfikacyjna rada pedagogiczna - zatwierdzenie ocen końcowych
21.06.2022     (wt) Egzamin zawodowy - część pisemna 
od 22.06.2022 (śr) Egzamin zawodowy - część praktyczna  
24.06.2022      (pt) Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rozdanie świadectw, pożegnanie klas III branzowej szkoły I stopnia
25.06.2022 – 31.08.2022 Wakacje