Praktyki - Erasmus+

Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego wyłoniono uczniów, którzy wyjadą w maju 2019r. na praktyki zawodowe do Irlandii.

Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego wyłoniono uczniów, którzy wyjadą w lutym 2019r. na praktyki zawodowe do Niemiec.

Ogłaszamy nabór na praktyki zawodowe w Niemczech, zaplanowane na przełom lutego i marca 2019r.

W maju 2018r. trzy uczennice z klasy III technikum geodezyjnego wyjechały do Irlandii na praktykę zawodową w ramach projektu Erasmus.

Informujemy, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego wyłoniono uczniów, którzy wyjadą we wrześniu 2018r. na praktyki zawodowe do Irlandii.