ZEBRANIA RADY RODZICÓW

 

 

Prezydium Rady Rodziców 

Przewodniczący  Płonka Anna
Zastępca  Wyspiańska-Adamczyk Agata
Skarbnik  Sowa Maria
Sekretarz  Masny Ewa

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący               Mieszczak Aleksandra
Członek Duraj Agnieszka
Członek Jurek Monika

  

  NR KONTA RADY RODZICÓW

64 8137 0009 0024 8255 2000 0010