Informacja dla Rodziców

na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Rodzice,

 

NNW ma charakter dobrowolny.

Dyrekcja i Rada Rodziców pragną umożliwić Państwu skorzystanie z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów. Rada Rodziców zebrała oferty ubezpieczenia NNW dla uczniów od wielu firm ubezpieczeniowych. Porównując je, wybrano ofertę firmy COMPENSA. Składka wynosi 40 zł na osobę.

 Zakres ubezpieczenia:

ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:

-nauki lub pracy,

-w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu,

-w życiu prywatnym,

-powstałe na terytorium całego świata.

 

1. Likwidacja szkody   TUTAJ

2. Druk zgłoszenia szkody TUTAJ

3. Polisa ubezpieczeniowa    TUTAJ

4. Ogólne warunki ubezpieczenia    TUTAJ

 

             

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: telefony do Call Center Compensa:

Dla telefonów stacjonarnych       dla telefonów komórkowych       

 0801 120 000                           022 501 60 00 

STRONA WWW.COMPENSA.PL