Rok szkolny 2011/2022

Zarządzenie nr 19/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych

im. Armii Krajowej w Żywcu

z dnia 30.09.2021 r.

w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w roku

szkolnym 2021/2022

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Dz.U. 2021 poz. 108 oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

w dniach:

Dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia:

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

2 maja 2022 r.

4 maja 2022 r.   

5 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

Wyłącznie dla uczniów technikum:

6 maja 2022 r.

 

§ 2.

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września o ustalonych terminach dni wolnych oraz harmonogramach organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rok szkolny 2019/2020

 

Zarządzenie nr 20/2019

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych

im. Armii Krajowej w Żywcu

z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz.1148 ) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

w dniach:

Dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia

10 stycznia 2020 r. (piątek)

4 maja 2020 r. (poniedziałek)

5 maja 2020 r. (wtorek)

6 maja 2020 r. (środa) 

12 czerwca 2020 r. (piątek)

22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

 Wyłącznie dla uczniów technikum

23 czerwca 2020 r. (wtorek)

§ 2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września o ustalonych terminach dni wolnych oraz harmonogramach organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

  

Rok szkolny 2017/2018

  1. Zarządzenie dyrektora szkoły ws. dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 

Zarządzenie Nr 9/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych

im. Armii Krajowej w Żywcu

z dnia 29 września 2017r.

 

 w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603) ustalam w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas technikum i branżowej szkoły I stopnia:

-        11 stycznia 2018r. (czwartek) - dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia;

-        30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) - dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia;

-        2 maja 2018r. (środa) - dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia;

-        4 maja 2018r. (piątek) - dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia;

-        7 maja 2018r. (poniedziałek) - dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia;

-        8 maja 2018r. (wtorek) - dla uczniów technikum;

-        1 czerwca 2018r. (piątek) - dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia;

-        19 czerwca 2018r. (wtorek) - dla uczniów technikum.

 

Ewa Kaplyta

Dyrektor ZSBD im. Armii Krajowej w Żywcu