Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe z sesji czerwiec/lipiec 2021 są do odebrania w sekretariacie uczniowskim.

SESJA EGZAMINACYJNA STYCZEŃ/LUTY 2022

Egzamin  w "Formule 2017" z drugiej kwalifikacji dla czwartych klas technikum

Do 15 września należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji styczeń-luty 2022.
Wzory deklaracji są dostępne w sekretariacie uczniowskim.

 

   

Informacje o egzaminie na stronie CKE

W sesji styczeń/luty 2022 uczniowie klas czwartych w ZSB-D przystępują planowo do następujących egzaminów:

zawód nazwa kwalifikacji
Technik budownictwa BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Technik geodeta BD.32 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Technik architrektury krajobrazu RL.22  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
Technik inżynierii sanitarnej BD.22 Organizacja robót związanych z budową , montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
Technik usług fryzjerskich AU.26 Projektowanie fryzur
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków