Nowe pracownie dzięki Funduszom Europejskim z projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Powiat Żywiecki zakończył realizację kompleksowego projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, w którym nasz szkoła - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu, brała udział.

Dzięki inwestycji rzędu 4,8 mln złotych, przy dofinansowaniu na poziomie 85% ze środków Unii Europejskiej z RPO WSL na lata 2014-2020 w siedmiu placówkach kształcenia ponadpodstawowego należących do Powiatu Żywieckiego, dokonano modernizacji aż 27 pracowni, przeznaczonych do nauki zawodu.

W naszej szkole dokonano kompleksowego remontu w 5 pracowniach kształcenia praktycznego, przygotowując warsztaty do prowadzenia zajęć zawodowych na najwyższym poziomie. Dopełnieniem jest doposażenie tych pracowni w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych.

Dzięki funduszom europejskim w ramach projektu szkoła cieszy się nowymi pracowniami:

1. Pracownia komputerowych technik multimedialnych,

2. Pracownia dokumentacji technicznej,

3. Pracownia stolarsko-ciesielska do obróbki ręcznej,

4. Pracownia wizualizacji i mobilnego sterowania urządzeniami OZE,

5. Pracownia OZE,

6. Pracownia kosztorysowania.

Przez realizację projektu Szkoła ma możliwość jeszcze lepszego kształcenia w kierunkach m.in.: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik inżynierii sanitarnej, murarz-tynkarz, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  technik budownictwa, na które odnotowuje się zapotrzebowanie na rynku pracy.

Razem z nami brały udział w projekcie inne szkoły:

Specjalny Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu,

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

 

ZOBACZ GALERIĘ

 

 

 

logotypy