Remont części budynku dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu

wyniki przetargu 113