W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegóły:

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Dokument 4

Dokument 5