Przedstawicielki samorządu Hufca Pracy w Żywcu a zarazem uczennice Branżowej Szkoły I Stopnia ZSB-D pod hasłem „ODKRĘCAMY, WRZUCAMY, POMAGAMY” kolejny raz przeprowadziły akcję zbierania plastikowych nakrętek.

Do akcji przyłączyli się również nauczyciele ZSB-D w Żywcu oraz cała kadra hufca. Zebrano sporą ilość tego cennego surowca. Dochód z nakrętek przeznaczony zostanie tym razem na leczenie i rehabilitację chorej Lenki. Dziewczynka leczona jest na Florydzie a jej koszty i rehabilitacja są bardzo wysokie.