Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w

związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1356 z dnia 2020.08.07)