KATALOG PRZYJAŹNI – CZYLI DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ PRZYJAŹNI

1. Zaakceptuj przyjaciela nawet z jego wadami.

2. Zrozum jego trudne momenty.

3. Pamiętaj o jego urodzinach.

4. Prześlij mu wyrazy swojej pamięci, kiedy jesteś daleko.

5. Pożyczaj mu chętnie swoje rzeczy.

6. Nie bądź zazdrosnym.

7. Nie twierdź, że istniejesz dla niego tylko ty.

8. Nie bądź złośliwym wobec niego.

9. Nie mów mu jednej rzeczy mając na myśli drugą.

10. Nie krytykuj go w towarzystwie innych.