OZE - Erasmus+

Niebawem rozpoczyna się realizacja projektu ... Tymczasem 3. września 2018r. na ręce dyrektora ZSBD - pani Ewy Kaplyty zostały złożone gratulacje od Wicekuratora Oświaty