Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu bierze udział w projekcie  realizowanym  w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego, wspófinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: 1.10.2020r. – 30.09.2022r.

Zadaniem projektu będzie realizacja nowoczesnej oferty kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie. 

Kierunki kształcenia objęte tym projektem to:

 • Technik fotografii i multimediów,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Technik geodeta,
 • Technik przemysłu mody,
 • Technik architektury krajobrazu,
 • Technik inżynierii sanitarnej,
 • Technik usług fryzjerskich,
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

 

Dofinansowanie skierowane jest na poprawę efektywności kształcenia zawodowego  w naszych szkołach poprzez:

 • Uzyskanie kompetencji zawodowych przez uczniów – głównie poprzez płatne staże uczniowskie oraz szkolenia i kursy;
 • Szkolenia, kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
 • Wyposażenie wysokiej jakości pracowni kształcenia zawodowego;
 • Dodatkowe zajęcia rozwoju umiejętności kluczowych – uczenia się, rozumienia, kreatywności, pracy zespołowej, nauka języków obcych  (język zawodowy).
 • Dodatkowe zajęcia matematyczne.

Celem płatnych staży uczniowskich jest ułatwienie rozpoczęcia kariery zawodowej poprzez zdobycie cennego doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy.

Wszystkie zaplanowane formy wsparcia placówek kształcenia zawodowego, uczniów i nauczycieli wynikają z indywidualnego zapotrzebowania wskazywanego przez dyrekcję szkół, biorąc pod uwagę aktualne trendy na rynku pracy, wskazówki lokalnych pracodawców.  Zdobycie nowych umiejętności przez uczestników kursów/szkoleń może stanowić o ich konkurencyjności na rynku pracy. Wyposażenie sal lekcyjnych będzie wykorzystywane w bieżącej pracy dydaktycznej także po zakończeniu realizacji projektu.

Czytaj więcej:

Informacja na stronie Starostwa Powiatowego w Żywcu