Szczegółowa informacja nt. wyników

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Remont parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu" TUTAJTUTAJ