Szczegółowa informacja z otwarcia ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. "Remont parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu"  TUTAJ