W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na roboty budowlane pn.: „Remont części budynku dla zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy” w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu” wybrano ofertę.

Szczegóły TUTAJ