Postępowanie na roboty budowlane pn.: „Remont parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Żywcu"

 Otwarcie ofert nastąpi 9.04.2019r. o godz. 10:15, zaś składanie ofert upływa w tym samym dniu o godz. 10:00.

Szczegóły:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Przedmiar

Opis techniczny

A1

A2

A3

A4

SIWZ

Projekt umowy