Dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie „Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu

„Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” – Część I"

SZCZEGÓŁY