Ogłoszenie o zmianie zamówienia współfinansowanego ze środków EFS

Treść TUTAJ