Czerwona strefa - nowe obostrzenia od 17.10.2020 - w  szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym z wyłączeniem zajęć praktycznych.

Powiat żywiecki od 17.10.2020r. znalazł sie w strefie czerwonej, w związku z tym ZSB-D, zgodnie z zarzadzeniem przechodzi od 19.10.2020r. w tryb nauczania zdalnego.

ROZPORZADZENIE z dn.16 października 2020r.

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia