Karta charakterystyki środka dezynfekującego uzywanego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych