Dla uczniów technikumi szkoły branżowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

KOMUNIKAT