HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 
 
TEMATYKA SPOTKAŃ 
Data 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV 

Spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach – wybór rady klasowej, omówienie zasad funkcjonowania szkoły, kalendarza roku szkolnego, systemu oceniania i wymagań edukacyjnych 

16.09.2021 

czwartek 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III i IV 

Pedagogizacja rodziców uczniów klas pierwszych, spotkania z wychowawcami – informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej. 

18.11.2021 

czwartek 

Spotkanie śródroczne 

Spotkania z wychowawcami – informacje o wynikach w nauce i zachowaniu po I półroczu. 

20.01.2022 

czwartek 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych 

Spotkania z wychowawcami – informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej oraz przewidywanych ocenach końcowych dla uczniów klas maturalnych. 

07.04.2022 

czwartek 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i szkoły branżowej I stopnia 

Spotkania z wychowawcami – informacje o postępach w nauce, sprawy bieżące. 

28.04.2022 

czwartek 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i szkoły branżowej I stopnia 

Spotkania z wychowawcami – informacje o wynikach w nauce i sytuacji wychowawczej oraz przewidywanych ocenach rocznych i końcowych. 

31.05.2022 

wtorek