Samorząd Uczniowski  dziękuje uczniom i rodzicom

za zaangażowanie w akcję "Słodka wywiadówka".

Serdecznie dziekujemy za wsparcie! 

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na działalność Samorządu Uczniowskiego