KANDYDACI  DO  KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM  (wszystkie zawody)  

ORAZ  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – ZAWÓD STOLARZ i FRYZJER (praktyka w warsztatach szkolnych),

PROSZENI SĄ O ODBIÓR SKIEROWAŃ DO MEDYCYNY PRACY

w szkole,  pokój 102 (sekretariat uczniowski)

od 22 lipca 2021r.

 

Badania należy wykonać

w PRZYCHODNI MEDYCYNY PRACY

Żywiec, ul. Piłsudskiego 50

(k/komisariatu policji)

 w terminie  od 22 lipca 2021 r.

po wcześniejszym ustaleniu terminu badania drogą telefoniczną pod numerem 33 861 36 03.

W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • skierowania ( badanie profilaktyczne/badanie kierowcy);
  • wypełnione dokumenty otrzymane wraz ze skierowaniem ze szkoły  – czytelnie !! podpisane przez ucznia i opiekuna prawnego;
  • kserokopia karty bilansowej;
  • maseczkę ochronną i długopis.

Na badania należy się zgłosić nie wcześniej niż 10 minut przed ustaloną w terminarzu godziną.

Badanie osoby do 16 roku życia:

  • wymagana obecność opiekuna i podpisana zgoda na przeprowadzenie badania osoby niepełnoletniej
  • wejście na teren przychodni tylko z jedną osobą (rodzic/opiekun).

Jeżeli w trakcie kształcenia uczeń będzie ubiegał się o uprawnienia do kierowania pojazdami wymagane jest dodatkowo oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy (prosimy o wypełnienie).

 

Orzeczenia lekarskie wraz z kartą zdrowia proszę dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego,  jest to warunkiem podjęcia nauki w klasie pierwszej.

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia z medycyny pracy w wymaganym terminie, należy złożyć w szkole oświadczenie o późniejszym dostarczeniu niniejszego zaświadczenia, jednak nie później niż do 24 września 2021r.

 

POBIERZ INFORMACJĘ W WERSJI PDF