Jak wygląda praca w Samorządzie Uczniowskim ZSB-D mieli okazję dowiedzieć się  uczniowie klas pierwszych ZSB-D.

Członkowie  Samorządu przygotowali prezentację swoich działań w minionym roku, aby przybliżyć nowym uczniom  Budowlanki swoją rolę w życiu naszej szkoły. 

Pokaz slajdów i film  pokazał   wszystkie działania z ubiegłego roku, a uczniowie działający w SU omówili szczegóły i cel swojej pracy .

Można było odnieść wrażenie, że nasz Samorząd to zgrana ekipa, która jest w stanie wszystko zorganizować, nieźle się przy tym bawiąc.

Mamy nadzieję, że wśród licznego grona pierwszoklasistów znajdą się również zapaleńcy - społecznicy, którzy chcą działać, organizować i ulepszać życie naszej małej szkolnej społeczności.