Samorząd uczniowski zaprasza na giełdę podręczników. 

giełda