W wyniku II naboru mikroprojektów na obszarze Euroregionu Beskidy nasz projekt pt. „Śladami beskidzkiej architektury regionalnej” uzyskał akceptację Podkomitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 i został skierowany do realizacji.

projektsbar

W związku z powyższym od listopada 2011 roku do października 2012 roku uczniowie i nauczyciele ZSB-D będą mocno zaangażowani w poznawanie i promocję budownictwa regionalnego na terenach Beskidu Żywieckiego i Kysuckiego. Działania będą prowadzone po obu stronach granicy we współpracy z naszym Partnerem Zagranicznym, tj. Stredná odborná škola drevárska z miejscowości Krásno nad Kysucou. W ramach projektu na terenie Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych rozpocznie działalność Koło Architektury Regionalnej. Wszyscy zainteresowani będą mogli rozwinąć swoje pasje oraz zdobyć nowe umiejętności. Planowane są międzynarodowe wymiany młodzieży, spotkania integracyjne, wycieczki i zajęcia w plenerze oraz liczne wystawy produktów projektu. Na pewno nie zabraknie okazji do zabawy i rywalizacji.

Budżet projektu wynosi 40 214,00€, z czego tylko 5%, tj. 2 010,70€ stanowi wkład własny. Pozostałe 95% finansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 85%, tj. 34 181,90€ i Budżet Państwa – 10%tj. 4 021,40€.