Na  terenie Powiatu Żywieckiego realizowany jest projekt współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego    rynku pracy”

Kwota wnioskowanego dofinansowania:  2 422 509,27 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 185 403,03 PLN

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Żywiecki we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekt przyczyni się do  podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Efektem projektu będzie min. doposażenie pracowni szkolnych, udział uczniów
w szkoleniach oraz stażach/praktykach, a także wsparcie nauczycieli poprzez dofinansowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018r.  – 31.03.2021 r.

Realizatorami  projektu są  szkoły:

- Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,

- Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,

- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny w Żywcu,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,

- Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.