Na stronie UZP i ZSME opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

 Szczegóły TUTAJ