Jesteśmy jedną z 20 szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim, które uczestniczą w projekcie "Mój wybór, mój zawód, moja kariera".


W najbliższym czasie nauczyciele w ramach realizacji projektu będą prowadzili zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.
Zapraszamy do uczestniczenia w nich WSZYSTKICH TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW Technikum, którzy wypełnili dokumenty rekrutacyjne.

Zajęcia będą odbywały się według następującego harmonogramu zamieszczonego w gablotach w szkole.