24 listopada 2017 r. Powiat Żywiecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 4. 493 576,68 zł

Współfinansowanie ze środków unijnych  na poziomie 85%  wynosi 3. 788 959,25 zł

Projekt zakresem będzie obejmował 27 pracowni w 7 szkołach kształcenia zawodowego należących do Powiatu Żywieckiego. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej to 3113 osób.

W ramach projektu planuje się modernizację lub budowę z wyposażeniem pracowni
i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu.

Jako pierwsze zostaną zmodernizowane i doposażone w sprzęt klasopracownie
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, Zespole Szkół Samochodowych
w Żywcu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce.

W kolejnych kwartałach roku 2018 i 2019 prowadzone będą prace w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
w Żywcu, Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu oraz Zespole Szkół Agroturystycznych i Ogólnokształcących w Żywcu-Moszczanicy.

Efektem będą nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczne sprzęty niezbędne do

nabycia umiejętności zawodowych, celem stworzenia optymalnych warunków realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich 7 szkołach.

Celem  projektu będzie poprawa kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy w pow. żywieckim i w regionie.

Przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji to IV kwartał  2019 r.

Opracowanie: Biuro Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji

logotypy