17.06.2021 r. w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Żywcu odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów
olimpiad, konkursów i turniejów w roku szkolnym 2020/21.
W gronie nagrodzonych znalazły się uczennice Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu 
Amelia Słowik (1bt) oraz Joanna Mikołajec (4k).