TECHNIK BUDOWNICTWA

Uczniowie, którzy wybrali ten kierunek kształcenia są zadowoleni …

tb 1

Chcesz poznać nas bliżej? Zapraszamy na Facebook

Poniżej szczegóły dotyczące kierunku   broszura v064

 Opis zawodu

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

Charakterystyka zawodu

Ósmoklasisto - wybierz zawód z pewną przyszłością!

Technik budownictwa z elementami architektury i dekoracji wnętrz!

Zawód technika budownictwa poszukiwany jest zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi przy realizacji robót budowlanych, sporządzania kosztorysów oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów i usług.

W naszej szkole organizujemy dodatkowe zajęcia z rysunku, historii sztuki i architektury oraz projektowania w programie AutoCad i Sketchup.

Nauczymy Cię

- tradycyjnych i nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie,

- sporządzania projektów budowlano - architektonicznych,

- kosztorysowania,

- obsługi profesjonalnych programów do rysowania i kosztorysowania,

- jak organizować przedsięwzięcie budowlane,

- jak kierować robotami budowlanymi,

- jak założyć a następnie dobrze zarządzać własną firmą budowlaną...

a także umożliwimy:

- odbycie staży i praktyk zawodowych w lokalnych renomowanych firmach budowlanych,

- wyjazd na staż zawodowy do Niemiec,

- zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych takich jak prawo jazdy kat. B, uprawnienia spawalnicze, itp.

 

Perspektywy zawodowe:

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach materiałów budowlanych w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, pracowniach projektowych, można pracować jako doradca techniczny, przedstawiciel handlowy firmy budowlanej i doradca techniczny, można również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych, po zakończeniu stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych możesz zdobyć uprawnienia budowlane.

 

Wydarzenia związane z zawodem

 

Szkolenie z firmą KOSBUD

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

 

Wizyta w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

 

Szkolenie Blue Dolphin Tapes

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

 

 

II miejsce w Konkursie Wiedzy o BHP

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

III miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Młody Mistrz Budownictwa"

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

„Walę-tynki” czyli nietypowe Święto Zakochanych

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Nasi Budowlańcy w czołówce

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

O spektroskopii na Akademii Młodych Inżynierów

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Schiedel – nowoczesne systemy kominowe

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Wienerberger w Budowlance

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie firmy KNAUF

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Uczniowie Technikum Budowlanego w firmie AUSTROTHERM

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Nasi uczniowie na Akademii Młodych Inżynierów

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Malowanie pracowni budowlanej

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Zajęcia praktyczne z Blue Dolphin Tapes

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Zajęcia praktyczne z FAKRO

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Wakacyjne staże zawodowe

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Wizytacja praktyk zawodowych

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Wyróżnienie w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Staż zawodowy w Niemczech

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Żywiecka Budowlanka najlepsza w Wojewódzkim Konkursie Prac Technicznych w Bytomiu

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Młody Mistrz Budownictwa

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie FAKRO

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ