TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Uczniowie, którzy wybrali ten kierunek kształcenia są zadowoleni …

tfim 1

Chcesz poznać nas bliżej? Zapraszamy na Facebook

Poniżej szczegóły dotyczące kierunku

broszura v0610

Opis zawodu

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

Charakterystyka zawodu

Technik fotografii i multimediów organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych. To zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik wykonuje swoją pracę w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Efekty pracy technika fotografii i multimediów mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu reportaży prasowych, kampanii reklamowych i okolicznościowych, przygotowaniu materiałów do druku, tworzeniu prac multimedialnych na potrzeby Internetu i nie tylko. 

 

Szkoła oferuje:

  • Współpracę z firmami fotograficznymi i redakcjami czasopism,
  • dostęp do programów graficznych: Adobe Photoshop, Illustrator, i innych,
  • praktyki w firmach graficznych na terenie Polski i poza granicami,
  • indywidualny komputer na zajęciach,
  • bezpłatny dostęp do platformy Office365.

 

Perspektywy zawodowe:

Prowadzenie własnej firmy, podjęcie pracy w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych lub przemysłowych, w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych lub geologicznych. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle fotograficznym i optycznym, w agencjach reklamowych i fotograficznych.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia WIRTUALEJ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ zawierającej prace naszych pierwszoklasistów, wykonane w roku szkolnym 2019/2020

KLIKNIJ W OBRAZslajd

Wydarzenia związane z zawodem