TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI  ODNAWIALNEJ

Uczniowie, którzy wybrali ten kierunek kształcenia są zadowoleni …

tuiseo copy

Chcesz poznać nas bliżej? Zapraszamy na Facebook

Poniżej szczegóły dotyczące kierunku

tuiseo11

Opis zawodu

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

ELE.10. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

Charakterystyka zawodu

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje także prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych. Ponadto:  sporządza kosztorysy, oferty przetargowe i kalkulacje, zna i stosuje akty prawne i normy techniczne. 

Wybierając ten kierunek, decydujesz się na zawód przyszłości. Rynek odnawialnych źródeł energii i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny zapewni Ci rozwój w nowoczesnej branży z olbrzymim potencjałem, w której, wg ekspertów, rozpoczął się właśnie boom na techników energii odnawialnej w Polsce i za granicą. W Niemczech już teraz 26% energii elektrycznej pochodzi z energii odnawialnej, a do 2050 roku ten odsetek ma wzrosnąć do 80%*. To oznacza, że nie zabraknie dla Ciebie pracy!

 

Szkoła oferuje:

  • bezpłatne certyfikowane szkolenia wyjazdowe u firm branżowych: GALMET , VIESSMAN, HEWALEX, KOSPEL,
  • liczne wycieczki zawodowe i szkolenia u producentów kotłów na pellet: DEFRO, TEKLA, GALMET, KOTŁY KOSTRZEWA, KOTŁY KOŁTON, KOTŁY RAKOCZY,
  • ciekawe spotkania z firmami branżowymi,
  • udział w projektach unijnych.
 

Perspektywy zawodowe:

Własna działalność gospodarcza w zakresie organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Możliwość zatrudnienia w: biogazowniach, ciepłowniach geotermalnych, działach obsługi inwestycji związanych z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii, instytucjach badawczych, biurach projektowych, firmach produkcyjnych, handlowych, dystrybucyjnych, urzędach w wydziałach inwestycji, budownictwa, serwisach obsługi urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną i cieplną.