TECHNIK GEODETA

Uczniowie, którzy wybrali ten kierunek kształcenia są zadowoleni …

tg

Chcesz poznać nas bliżej? Zapraszamy na Facebook

Poniżej szczegóły dotyczące kierunku  

broszura v065

Opis zawodu

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

BUD.18 Wykonywanie pomiarów  sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników  tych pomiarów.

BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Charakterystyka zawodu

 G I M N A Z J A L I S T O! - GEODEZJA to kierunek dla CIEBIE...

Geodeta zajmuje się: mierzeniem działek i innych elementów terenu, wykonywaniem podziału nieruchomości, tworzeniem map do różnych celów, obsługą geodezyjną budowy różnych obiektów np. metra, budynków wysokościowych, ulic, dróg, prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, obsługą systemu informacji przestrzennej.

Szkoła oferuje:
• nowoczesne szkolenia z technologii GPS, skaningu laserowego,
• warsztaty z obsługi dronów,
• wykłady i ćwiczenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji AGH w Krakowie,
• wycieczki przedmiotowe do urzędów, firm geodezyjnych, uczelni wyższych w Krakowie i w Katowicach,
• ćwiczenia terenowe po II i III klasie – dwa tygodnie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu geodezyjnego między innymi na Hali Boraczej i Górze Żar.
• zajęcia z geomatyki z informatyką (Oprogramowanie: WinKalk, MikroMap, C-GEO).

Corocznie uczniowie Technikum Geodezyjnego biorą udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Geodezyjnej „Geodezja z pasją” pod honorowym  patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach oraz w Olimpiadach Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, zajmując w nich wysokie pozycje.


Perspektywy zawodowe:
założenie własnej firmy po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu, zatrudnienie w firmach geodezyjnych przy pomiarach gruntu i tyczeniu budynków, w firmach budowlanych przy realizacji budów, w urzędach w wydziałach: geodezji, budownictwa, ewidencji nieruchomości.

 

 

Wydarzenia związane z zawodem

 

Szkolenie C-geo

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

Kurs obsługi dronów

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

Technik geodeta na AGH

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

Praktyka zawodowa geodetów w Irlandii

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

Lekcja w Archiwum Państwowym

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

II miejsce indywidualnie w Wojewódzkim Konkursie Geodezja z Pasją

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

 

Dzień Geodety w Budowlance

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

Geodeci z ZSBD w Trójmieście

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

Geodezyjny pomiar choinek

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

Szkolenie geodetów z firmą GEOLINE

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

Uczeń klasy 3 technikum geodezyjnego wygrał wyjazd do Strasburga

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ 

 

Ach, co to była za konferencja...

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

Uczniowie Technikum Geodezyjnego na AGH

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

Drony, Tachimetry laserowe, AGH i MY!

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

II miejsce drużynowo w Wojewódzkim Konkursie "Geodezja z Pasją"

Informacje o tym wydarzeniu znajdziecie TUTAJ

 

GALERIA ZDJĘĆ Z ĆWICZEŃ GEODEZYJNYCH