TECHNIK INŻYNIERII SANIATRNEJ

Uczniowie, którzy wybrali ten kierunek kształcenia są zadowoleni ...

tis

Chcesz poznać nas bliżej? Zapraszamy na Facebook

Poniżej szczegóły dotyczące kierunku 

broszura v067

 OPIS ZAWODU

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

BUD.09  Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

Charakterystyka zawodu

GIMNAZJALISTO, nadszedł czas wyboru...

Technik inżynierii sanitarnej to specjalista zajmujący się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych, wentylacji i klimatyzacji. W dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Posługuje się dokumentacją techniczną, sporządza kosztorysy i oferty przetargowe, wykonuje kalkulację robót instalacyjnych.


Szkoła oferuje:
• możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami montażu sieci i instalacji sanitarnych,
• poznanie hybrydowych systemów grzewczych tj. pompy ciepła, systemy solarne, fotowoltaika oraz ogrzewanie podłogowe,
• udział w licznych szkoleniach zawodowych, potwierdzonych imiennymi certyfikatami i upominkami firmowymi,
• udział w spotkaniach z firmami branżowymi takimi jak: Geberit- KOŁO, PURMO, Viessmann Polska, Galmet, kotły DEFRO, sterowniki Tech – ciepło w Twoim domu, Protech-kotły, Valvex , System KAN-therm, Ottone – technika grzewcza, SFA Poland REGULUS-system, Vawin, Gamrat Jasło, Kotły Tekla, Kotły Rakoczy, Buderus, Hewalex, Ferro, KISAN,GRUNDFOS pompy, JUNKERS kotły oraz wiele innych,
• współpracę ze środowiskiem lokalnym: Miejskim Zakładem Ciepłowniczym „EKOTERM”, MPWiK w Żywcu, Stacją uzdatniania wody w Żywcu i w Kobiernicach,
• udział w licznych wycieczkach zawodowych do firm,
• poznanie najnowocześniejszego sprzętu i urządzeń do montażu systemów instalacyjnych,
• naukę montowania nowoczesnych instalacji sanitarnych oraz sieci zewnętrznych,
• współpracę z polskimi liderami branży grzewczej, min. DEFRO, Galmet, Kotły TEKLA, Kotły Rakoczy,
• udział w projektach unijnych i praktykach zagranicznych,
• praktyki zawodowe u najlepszych instalatorów na Żywiecczyźnie,
• doskonałe przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych.


Perspektywy zawodowe:
własna działalność gospodarcza; instalator w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; kierownik budowy w firmach wykonawczych zajmujących się budową i eksploatacją sieci i instalacji; pracownik serwisu w firmie produkującej urządzenia sterujące instalacjami; doradca techniczny lub przedstawiciel handlowy w firmie produkującej urządzenia instalacyjne.

 

Wydarzenia związane z zawodem

 

Technik inżynierii sanitarnej - zawód przyszłości

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Kolejny cykl szkoleń dla instalatorów z Budowlanki

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie o ekologicznych kotłach DEFRO

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie dla instalatorów w firmie Viessmann

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

 

Poznajemy nowoczesny osprzęt grzejników

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Wycieczka do Stacji Uzdatniania Wody

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

 

Kolejne szkolenie z firmą GALMET

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Z wizytą u producenta ekologicznych kotłów PROTECH w Zatorze”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie „Akademia SFA POLAND - szkolimy przyszłych instalatorów”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie „Uczymy przyszłych instalatorów sterować instalacjami grzewczymi”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie „Nie sama szkołą uczeń żyje, czyli październikowa wycieczka do Wrocławia”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie „Nowoczesne szkolenie z firmą KAN-therm”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie „Kolejne szkolenie z firmą PURMO”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie „Szkolenie z firmą PURMO”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie „Nowoczesne rozwiązania w instalacjach kanalizacyjnych”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie „Galmet i najnowsze rozwiązania w technikach grzewczych”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Szkolenie „Montaż rozdzielaczy do instalacji grzewczych”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ